×

Kwa waombaji ambao taarifa zao tayari zipo kwenye mfumo huu, wanakumbushwa ku-‘Update’ taarifa zao hasa maeneo ya ‘Personal Details’, ‘Contact Details’, na ‘Academic Qualification’, kabla ya kuomba nafasi za kazi.

Tungependa kupata maoni yenu kuhusu mfumo huu kwa nia ya kuuboresha kupitia sehemu ya Feedback. Tunawatakia kila la kheri.

Recruitment Portal Helpdesk: +255 784 398 259. Download User Manual

LATEST:

Application General Conditions

  • All applicants must be Citizens of Tanzania
  • Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic certificates.
  • Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.