AFISA KILIMO MSAIDIZI DARAJA LA III (AGRICULTURAL FIELD OFFICER III) - 5 POST

Employer: MDAs & LGAs
Date Published: 2019-08-06
Application Deadline: 2019-08-20

JOB SUMMARY:

N/A

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

i.Kushirikiana na wakulima kuendesha mashamba ya majaribio na mashamba darasa;

ii.Kutembelea wakulima/vikundi vya wakulima katika mashamba yao na kutoa ushauri wa kitaalamu juu ya mbinu bora na          za kisasa za kilimo cha kibiashara;

iii.Kufundisha na kuelekeza wakulima juu ya matumizi bora ya mbolea, madawa na zana za kilimo;

iv.Kukusanya na kutunza takwimu za hali ya kilimo katika Kijiji;

v.Kubuni na kuandaa vihenge vya kisasa vya hifadhi ya mazao na kutoa elimu ya matumizi sahihi ya mazao;

vi.Kutoa taarifa juu ya dalili za kuwepo visumbufu vya mimea na mazao;

vii.Kuandaa na kutumia daftari la kilimo katika kutekeleza majukumu yake ya kila siku;

viii.Kushiriki katika mchakato wa kuibua fursa na vikwazo vya maendeleo (Opportunities and Obstacles for Development (O            & OD) na kuandaa mpango wa maendeleo ya kilimo wa kijiji (Village Agricultural Development Plan (VADP), na 

ix.Kuandaa taarifa ya utekelezaji ya kila mwezi kuiwasilisha kwa Afisa Ugani wa Kata na nakala kuiwasilisha kwa Afisa                  Mtendaji wa Kijiji.

 


QUALIFICATION AND EXPERIENCE:

Kuajiriwa waliohitimu kidato cha nne wenye Astashahada ya Kilimo kutoka vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.

 

REMUNERATION: Salary Scale TGS B,

Login to Apply